Skip to Store Area:טיהור מים, אוסמוזה הפוכה, מניעת אבנית

חיפוש באתר

טיהור מים בבית | החשבון שלי | התחברות | קופה

מריטל נמצאת בבקרת אמון הציבור להגברת הבטחון בקנייה ומחוייבתלפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים בישראל

עיקרי כללי אמון הציבור
  • אמת והגינות בפרסום
  • גילוי נאות ושקיפות מידע
  • שירות נאות ואחריות ומוצר
  • כיבוד החוק
  • הגינות בעריכת חוזים וקיומם
  • שמירה על הפרטיות